Hiểu về Z-layout trong thiết kế web

4 điểm dừng

          Z-layout (bố cục theo hình chữ Z) là một rất hiệu quả để bắt đầu lên bố cục trong thiết kế web. Nó đáp ứng 4 yêu cầu cơ bản mà mọi website cần phải có: Branding (định vị thương hiệu), hierachy (thứ tự ưu tiên về thông tin), structure […]

Continue reading →