Hiểu về Z-layout trong thiết kế web

4 điểm dừng

          Z-layout (bố cục theo hình chữ Z) là một rất hiệu quả để bắt đầu lên bố cục trong thiết kế web. Nó đáp ứng 4 yêu cầu cơ bản mà mọi website cần phải có: Branding (định vị thương hiệu), hierachy (thứ tự ưu tiên về thông tin), structure […]

Continue reading →

Lộ trình học Angular.js

js-learning-curves

Tình cờ tìm được một bài viết rất hay về lộ trình học AngularJS từ “Zero JS”, kéo lại về blog nghiên cứu, khi nào có thời gian sẽ dịch lại toàn bộ.  To develop applications in Angular you need to code using JavaScript, which makes JavaScript the minimal pre-requisite for learning Angular.What this means […]

Continue reading →

Tương lai của CMS

cms

Hầu hết các CMS (hệ thống quản trị nội dung như WordPress, Drupal, Joomla, Ghost, October…) đều tập trung vào việc quản trị website thay vì thực quan tâm đến vấn đề nội dung site. Vấn đề thứ hai của CMS là các hệ thống này thường hướng người dùng vào một số template front-end nhất […]

Continue reading →