Fansipan – Trên đó có gì lạ?

Fansipan's top picture

Nếu bạn hỏi tôi rằng “Fansipan! Có gì trên đó?” Tôi sẽ trả lời bạn rằng “Uhm, chả có cái quái gì cả”. Đùi đấy :D, thực ra là trên đó có một cái khối kim loại hình kim tự tháp mà nếu không có nó bạn chỉ việc cắm cờ vào bất kỷ mỏm […]

Continue reading →