Phân biệt Class và Object trong Object Oriented Programing

class

Class và Object là hai khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programing – OOP). Bản thân từ Object Oriented – Định hướng/Tập trung vào đối tượng đã thể hiện tầm quan trọng của Object trong OOP. Vậy, câu hỏi đầu tiên cần phải đặt ra là: Object là cái […]

Continue reading →

The impossible list!

99days not fb

Vừa rồi tôi có lang thang vào blog http://impossiblehq.com/impossible-list. Nói một cách ngắn gọn đây là blog của một bạn người Mỹ, luôn muốn đặt bản thân tới những giới hạn thông qua các mục tiêu mà bạn ý gọi là The Impossible List. Trong danh sách này có nhiều mục tiêu bá đạo lắm, kiểu […]

Continue reading →