Nguyên tắc trừ hai

a2ca51241b655289d6fea9efe515c9d3

Nguyên tắc trừ hai, một bài viết nhỏ từ trong cuốn sách Quà của Bố của tác Trần Đình Dũng mà tôi rất yêu thích. Lời nhắn nhủ tưởng như nhẹ nhàng của người cha dành cho còn lại chứa đựng đầy đủ triết lý nhân sinh về cuộc đời và về Đạo. Trong đó, […]

Continue reading →