20

Chà đã lâu thật là lâu lắm rồi mình không viết blog, không phải là không muốn viết hay không thích viết mà cứ sau mỗi lần click vào Compose Blog thì chữ nghĩa l...