Steve Jobs giải thích Lập trình hướng đối tượng

article-2196121-14C1AEC4000005DC-793_634x424

Steve Jobs chưa bao giờ được coi là một lập trình viên giỏi, bản thân ông lúc còn sống cũng chưa bao giờ khẳng định như vậy. Tuy nhiên, cách Steve hiểu về công nghệ và gắn nó với cuộc sống để làm thay đổi thế giới ra sao là điều được thực tế đã […]

Continue reading →