Memento

Hôm rồi rủ bạn SC và bạn Huê về rạp MK xem Memento (mình yêu cầu xem xem The Prestige nhưng bạn Huê thì nhất quyết đòi phim này). Memento là một phim hay nhưng ...