Tương lai của CMS

cms

Hầu hết các CMS (hệ thống quản trị nội dung như WordPress, Drupal, Joomla, Ghost, October…) đều tập trung vào việc quản trị website thay vì thực quan tâm đến vấn đề nội dung site. Vấn đề thứ hai của CMS là các hệ thống này thường hướng người dùng vào một số template front-end nhất […]

Continue reading →

Dùng Bootstrap để thiết kể theme WordPress, nên hay không? 

bootstrap-3-wordpress-theme

Chỉ cần search Google “”WordPress Theme with Bootstrap” là bạn có ngày hàng trăm theme WordPress, cả mất phí và miễn phí, sử dụng Bootstrap để phát triển. Có vẻ như sự tiện dụng mà Bootstrap mang lại đang tạo ra một trào lưu. Tuy nhiên, đây liệu có phải là cách tiếp cận tốt […]

Continue reading →