Tất cả lập trình viên đều tự học

9766-still-learning

Có rất nhiều cách để trở thành một lập trình viên mà không cần đến bằng cấp về khoa học máy tính (computer science). Nếu bạn đi theo con đường tự học, rất nhiều khi bạn sẽ phải tự hỏi  làm thế nào để theo kịp những người có bằng cấp, những người đã dành […]

Continue reading →

Lộ trình học Angular.js

js-learning-curves

Tình cờ tìm được một bài viết rất hay về lộ trình học AngularJS từ “Zero JS”, kéo lại về blog nghiên cứu, khi nào có thời gian sẽ dịch lại toàn bộ.  To develop applications in Angular you need to code using JavaScript, which makes JavaScript the minimal pre-requisite for learning Angular.What this means […]

Continue reading →

Tương lai của CMS

cms

Hầu hết các CMS (hệ thống quản trị nội dung như WordPress, Drupal, Joomla, Ghost, October…) đều tập trung vào việc quản trị website thay vì thực quan tâm đến vấn đề nội dung site. Vấn đề thứ hai của CMS là các hệ thống này thường hướng người dùng vào một số template front-end nhất […]

Continue reading →

Dùng Bootstrap để thiết kể theme WordPress, nên hay không? 

bootstrap-3-wordpress-theme

Chỉ cần search Google “”WordPress Theme with Bootstrap” là bạn có ngày hàng trăm theme WordPress, cả mất phí và miễn phí, sử dụng Bootstrap để phát triển. Có vẻ như sự tiện dụng mà Bootstrap mang lại đang tạo ra một trào lưu. Tuy nhiên, đây liệu có phải là cách tiếp cận tốt […]

Continue reading →

Objective-C vs Swift (phần 1)

SwiftLogo650

Khởi tạo một đối tượng trong Objective-C: NSDate *myDate = [[NSDate alloc] init]; Trong đó, NSDate là tên Class *myDate là tên đối tượng cần khởi tạo (thực chất đây chỉ là con trỏ, trỏ đến địa chỉ của đối tượng được đặt tên là myDate trong vùng nhớ. [NSDate alloc]: Đăng lý một vùng […]

Continue reading →

Nếu ai đó bảo bạn rằng học code rất dễ, đừng tin!

r88qj47g-1398060145

Code – dễ học? Một trong những điều nguy hiểm nhất mà tôi nhận thấy đối với những người mới bắt đầu bước chân vào lập trình đó là người khác nói với họ rằng lập trình là một công việc dễ dàng. Với sự chống lưng của những nhân vật như Bill Gates, Mark Zurkerberg, […]

Continue reading →