Cá chết

Những ngày này, facebook của tôi thối um mùi cá chết. Thật khó mà tránh được mùi cá chết, trừ phi tôi phải unfriend hết cả đám friend này. Gia nhập facebook quả là một sai lầm khó lòng sửa chữa. Trong đám friend của tôi (theo nghĩa facebook), có nhiều người đã ăn cá […]

Continue reading →

Lộ trình học Angular.js

js-learning-curves

Tình cờ tìm được một bài viết rất hay về lộ trình học AngularJS từ “Zero JS”, kéo lại về blog nghiên cứu, khi nào có thời gian sẽ dịch lại toàn bộ.  To develop applications in Angular you need to code using JavaScript, which makes JavaScript the minimal pre-requisite for learning Angular.What this means […]

Continue reading →

Tương lai của CMS

cms

Hầu hết các CMS (hệ thống quản trị nội dung như WordPress, Drupal, Joomla, Ghost, October…) đều tập trung vào việc quản trị website thay vì thực quan tâm đến vấn đề nội dung site. Vấn đề thứ hai của CMS là các hệ thống này thường hướng người dùng vào một số template front-end nhất […]

Continue reading →

Nguyên tắc trừ hai

a2ca51241b655289d6fea9efe515c9d3

Nguyên tắc trừ hai, một bài viết nhỏ từ trong cuốn sách Quà của Bố của tác Trần Đình Dũng mà tôi rất yêu thích. Lời nhắn nhủ tưởng như nhẹ nhàng của người cha dành cho còn lại chứa đựng đầy đủ triết lý nhân sinh về cuộc đời và về Đạo. Trong đó, […]

Continue reading →