Tương lai của CMS

Hầu hết các CMS (hệ thống quản trị nội dung như WordPress, Drupal, Joomla, Ghost, October…) đều tập trung vào việc quản trị website thay vì thực quan tâm đến vấn đề nội dung site. Vấn đề thứ hai của CMS là các hệ thống này thường hướng người dùng vào một số template front-end nhất định, không khuyến khích việc sáng tạo trong thiết kế. Vấn đề thứ ba là ngoài website chính, sẽ rất khó để đưa vào thêm hệ thống truy cập thông tin vệ tinh (như mobile app, microsites, wearable…) mà không làm trùng lặp thông tin.

Phần lớn các hệ thống quản trị nội dung đều bao gồm 2 bộ phận: front-end và back-end. Như trong trường hợp của WordPress, front-end là Themes, back-end là Admin Panel (Dashboard). Bạn tiếp cận thông tin ở phần front-end và lưu trữ, nhập thêm thông tin ở back-end.

Cách đây 20 năm, khi website còn ở dạng tĩnh, quy trình tiêu chuẩn là upload file mới thông qua FTP mỗi khi cần cập nhật thông tin trên website. Đầu những năm 2000 là thời điểm bùng nổ của các CMS mà bản chất là một dạng phần mềm được cài đặt vào máy chủ, cung cấp cho người sử dụng một giao diện người dùng (Graphical User Interface – GUI) để cập nhật thông tin thông qua trình duyệt. Các CMS đã hoạt thành xuất sắc công việc của mình khi giảm đi đáng kể công sức phải bỏ ra để cập nhật nội dung.

Tuy nhiên, đó là thời điểm mà phương tiện duy nhất để truy cập internet là máy tính để bàn hoặc laptop. Giờ đây, người ta gần như có thể truy cập internet bằng mọi thức (smartphone, tablet, game console, smart TV, native mobile app…). Do đó, thay vì gắn chặt front-end và back-end vào nhau như cái cách mà CMS đang làm hiện nay, chúng ta không thử tách chúng ra.

Tách Front-end và Back-end ra làm 2 phần riêng biệt

Với cách tiếp cận này, chúng ta sẽ cần 02 phần mềm. Phần mềm thử nhất dùng để chạy việc quản trị nội dung ở back-end, phần mềm thử 02 nằm ở front-end sẽ biên dịch nội dung và truyền tải thông tin phù hợp với thiết bị truy cập.

Vào thời điểm hiện tại, có thể tạm coi web chính là phần mềm biên dịch front-end, tuy nhiên trong một tương lai không xa, sẽ có rất nhiều thiết bị tiếp cận front-end khác. Chẳng hạn như đọc nội dung thông qua phương tiện trung gian là social media như Facebook hay Tweeter, nghe nội dung thông qua podcast hoặc giao tiếp với thông tin (nói và nghe) thông qua trợ lý ảo như Siri, Cortana…, cuối cùng đọc thông tin bằng các thiết bị đeo được (wearable) như đồng hồ thông minh.

Các thiết có thể trở thành front-end trong tương lai gần

Tóm lại, trong tương lai, khi mà các phương tiện tiếp cận front-end ngày càng mở rộng, tất cả việc thiết kế đều phải xoay quanh việc quản lý nội dung.

Theo InVision

%d bloggers like this: