Những Framework PHP tốt nhất (2015)

Dưới đây là danh sách những framwork PHP được đánh giá là tốt nhất. SitePoint đưa ra kết quả này dựa trên khảo sát trên website và kết quả thu được từ Google và Github. Qua kết quả khảo sát này, có thể nhận thấy Lavarel và Symfony 2 hiện đang có ưu thế hơn hẳn so với những framework còn lại, xét về cộng đồng sử dụng.

Những Framework php tốt nhất 2015

Tôi chọn Lavarel vì có một cái gì đó tựa như “gut feeling” của bản thân rằng đây chính là tương lai của PHP hiện đại, ngôn ngữ được sử dụng đến hơn 80% ở backend của các trang web trên toàn thế giới. Với Lavarel, về cơ bản là những tranh cãi, so sánh xem Framework nào cho PHP tốt nhất đã kết thúc. Trong một vài năm tới, Lavarel sẽ trở thành niềm tự hào của cồng động PHP developers, giống như cộng động Ruby có thể tự hào khi có một Framework như Ruby on Rails.

%d bloggers like this: