Lời ông nội

“Ông không hề bảo thủ như cháu nghĩ. Cho dù bây giờ cháu có mở một cửa hàng bán đồ vệ sinh nhưng nếu việc làm ấy có ích cho đời thì ông vẫn tự hào. Đừng để những hư danh làm hủy hoại cuộc đời của cháu”

%d bloggers like this: