>The Light Painters

>

Con thiêu thân sinh ra với một sứ mệnh bản năng, tìm lấy một nguồn sáng, quay tròn cuộc đời mình trong nguồn sáng đó và khi sức lực không còn, nó rơi xuống đất.

Chết !

Nhiều lúc tự hỏi tất cả những hoạt động này của con thiêu thân liệu có chút nào ý nghĩa ? Về bản chất, việc tìm một nguồn sáng, bay vòng vòng quanh đó rồi chết, không phải là hành động mang tính chất sinh tồn. Sẽ chẳng có gì khác biệt nếu như con thiêu thân ra đời, tồn tại, tồn tại quanh quẩn ở nơi mình sinh ra, rồi chết đi khi vòng đời kết thúc. Kẻ duy nhất không hào hứng lắm với kịch bản này có lẽ là bọn thạch sùng, chúng sẽ mất đi một nguồn lương thực tương đối dồi dào, nhưng cũng chẳng sao, bọn này thường chết vì ngu chứ ít khi chết vì đói.

Tất cả các con thiêu thân rồi sẽ chết, sự khác biệt nằm ở khoảng thời gian trước khi diễn ra cái chết. Trôi dạt trong không gian cho đến khi tìm ra được một ánh sáng/sứ mệnh, bay đến nguồn ánh sáng và cháy hết mình tại đó, hoàn thành sứ mệnh, và lìa đời. Tất cả chỉ có vậy !

Con thiêu thân, dĩ nhiên là không tư duy về sự tồn tại của mình. Nếu tư duy, chưa chắc nó đã dám cháy !

%d bloggers like this: