Not A Hanoian !

>

Văn minh và thanh lịch, sản phẩm của giáo dục và là giá trị phổ quát của nhân loại, dek phải của riêng Hà Nội hay Paris, New York…

Vì vậy, sao lại cứ phải xoắn nếu như mình không phải là người Hà Nội gốc. Làm người ngoại tỉnh có một cái rất hay là đi đây đi đó gặp gỡ người mới quen, tình cờ biết được là đồng hương, tự nhiên cảm thấy có một mối liên kết vô hình, xử lý công việc nhanh gọn và hiệu quả vô cùng. Về khoản này người Hà Nội gốc hơi bị thiệt.

Đọc Thị Dân của chú Quốc Bảo mới biết chú Bảo quê nội ở Hà Nam, quê ngoại ở Thái Bình (đồng hương, hí hí). Vậy mà qua những trang viết, cảm nhận được rõ ràng một sự hiểu biết và tình yêu lớn lao đối với Sài Gòn. Người Sài Gòn gốc (giả sử khái niệm này tồn tại) được mấy ai như thế ?

Thế nên, không phải phải Hà Nội gốc ?

Chẳng việc gì phải xoắn !

%d bloggers like this: