Entry for January 14, 2006

“Thậm chí ngay cả trong việc chá»­i nhau, người việt cÅ©ng chá»­i một cách bài bản cân đối, nhịp nhàng, đầy chất thÆ¡; không chỉ trong lời chá»­i , mà cả cách thức chá»­i, dáng điệu chá»­i… cÅ©ng mang tính nhịp điệu. Với lối chá»­i có vần điệu, cấu trúc chặt chẽ, người Việt có thể chá»­i từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác mà không nhàm chán. Đó là một nghệ thuật độc đáo mà có lẽ không dân tộc nào trên thế giới có được .”

                                                                                                                          CÆ¡ sở văn hóa Việt Nam – Trần Ngọc Thêm

%d bloggers like this: